Ve spodní části je vidět ukotvení kolejnice při betonáži  23.8.2006