Tvrze

 

Tyto dělostřelecké tvrze se budovaly na nejdůležitějších místech obranné linie Bohumín - Krkonoše, tvořené ze souvislého pásma samostatných pěchotních srubů. Objekty tvrzí byly budovány v největší odolnosti, takže byly schopné tehdy odolat všem zbraním, kterými nepřítel mohl disponovat. Objekty byly navzájem propojeny podzemními chodbami, v podzemí se také nacházely ubikace, kanceláře velitelství, sklady munice, proviantu, pohonných hmot a další technika (strojovna, filtrovna, ošetřovna, kuchyň). Základem tvrzí byly kasematní dělostřelecké sruby (tvrz Bouda tento srub nemá, nahradil ho druhý dělostřelecký srub tvrze Adam), které měly svými houfnicemi působit palbou podél obranné linie těžkého opevnění. Těchto tvrzí mělo být postaveno 15, ale do r.1938 se jich podařilo stavebně dokončit pět: Smolkov, Hůrka, Bouda, Adam a Hanička. Další tvrze byly ve fázi výstavby: Šibenice, Skutina, Dobrošov, Babí. Tvrze Hohenberg a Kronfelzov byly z finančních důvodů zrušeny a měly být nahrazeny samostatnými dělostřeleckými sruby. U tvrze Orel byl postaven jeden její objekt, který zabezpečoval celistvost linie a dokončení bylo odsunuto na pozdější dobu. U tvrze Jírova hora, Poustka a Orlík nebylo se stavbou započeto. Objekty tvrze Orlík měly být vybudovány jako samostatné sruby bez podzemního spojení, tvrz byla plánovaná jako dělostřelecká střelnice. Každá tvrz měla mít vchodový objekt, který byl umístěn v týlu a měl sloužit k zásobování tvrze i v boji.

 
1. Orel "Or"   9. Adam "Am" 
2. Smolkov "Sm" 10. Hanička "H" 
3. Šibenice "Š" 11. Skutina "Sk"
4. Milotický vrch - Hohenberg "Mv" 12. Dobrošov "D" 
5. Orlík 13. Jírova hora "Jh"
6. Kronfelzov "Kv" 14. Poustka "Pa"
7. Ho(ů)rka - Výšina "Bg"  15. Babí - Stachelberg "St"
8. Bouda "Ba"  
 
 
Zdroj: Stehlík E. a kolektiv: Lexikon TO československého opevnění z let 1935-38
          Trojan E: Betonová hranice I - III