K-S 1 - K-S 10
Objekt K-S 1 nebyl do konce r. 1938 vybudován
Objekty tvrze Hůrka jsou umístěny v sekci Tvrze

K-S 2 "Na kótě"

       
     
       

K-S 3 "U lesa"

       
     
       

K-S 4 "U cesty"

       
 
       

K-S 5 "U potoka"

Kontakt: http://www.sweb.cz/k5/
       
 
       

K-S 6 "U kapličky"

       

K-S 7 "U vesnice"

 
       

K-S 8 "U nádraží"

Kontakt: http://kparm.wz.cz/
       

K-S 9 "Mezi lesíky"

 

Zpět na TO