Těžké opevnění

 

Československé opevnění budované v letech 1935 až 1938 patřilo v meziválečném období mezi nejdokonalejší pevnostní systémy v Evropě. Koncepčně vycházelo z francouzských moderních fortifikací (Maginotova linie), ale v řadě technických řešení svůj vzor předčilo. Bylo zřízeno Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) v Praze, které mělo výstavbu čs. opevnění na starost. Výstavba byla rozdělena do Ženijních skupinových velitelství (ŽSV), kterým byl svěřen dozor nad výstavbou v jednotlivých stavebních úsecích.
Úkolem těžkého opevnění (TO) bylo zastavit postup nepřítele na delší dobu. Základem linie TO byla souvislá řada samostatných pěchotních srubů zesílená dělostřeleckými tvrzemi. Tyto sruby měly být trvale obsazeny stálou posádkou a v případě boje musely samostatně vzdorovat nepříteli delší dobu. Proto byly vybaveny týlovými prostory a složitým technickým zařízením. Objekty těžkého opevnění byly rozděleny do několika úseků a číslování se provádělo směrem od východu na západ, výjimku tvoří úsek StM kde byly objekty očíslovány obráceně. Díky Mnichovské dohodě nebyly některé plánované objekty TO stavebně dokončeny a u některých se do této doby už s vlastní stavbou ani nezačalo.

Objekty dělostřeleckých tvrzí se nacházejí v sekci Tvrze

 
Úsek Moravská Ostrava ("MO")

1 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 42

 
Objekt MO-S 1 nebyl zadán
 
Úsek Opava ("O")

1- 10

11  - 20

21 - 30

31 - 40

 
Objekty tohoto úseku 41 - 92 měli být budovány v r.1939 - 40
 
Úsek Staré Město pod Sněžníkem ("StM")

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

 
Objekty tohoto úseku 1 - 20, 61 - 66 měly být budovány koncem r.1938 - 40
 
Úsek Králíky ("K")

1 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 53b

Objekt K-S 1 stavebně zařazen do  ŽSV I. Staré Město pod Sněžníkem, do září r. 1938 nebyl vybudován
Archív dobových fotografií úseku K
 
Úsek Rokytnice v Orlických horách ("R")

54 - 60

 61 - 70

71 - 80

81 - 91

Rokytnický úsek vznikl rozdělením původního úseku K, ale označení objektů už zůstalo, proto začíná číslem 54
Archív dobových fotografií úseku R
 
Úsek Náchod ("N")

41 - 50

51 - 60

 61 - 70

71 - 80

81 - 93b

Objekty tohoto úseku 1 - 42 měly budovány až v r. 1939-40
 
Úsek Trutnov ("T")

1 - 10

11 - 20

21 - 30

41 - 50

51 - 60

61 - 70

       
Objekty tohoto úseku 8 - 18, 21 - 23b, 29 - 42, 45 - 50a, 69, 71, 72, 74 - 80a, 83 - 100, 101b - 103 měly být budovány v r.1939, objekty 101a, 104 - 106 měly být budovány v r. 1940
 
Úsek Morava Jižní ("MJ")

1 - 10

11 - 20

21 - 30

   
Objekty tohoto úseku 1, 5 - 14a, 17 - 28, 30 - 41 měly být budovány koncem r. 1938 - 39
 
Úsek Bratislava ("B")

1 - 15

I - V

     
Některé objekty v tomto úseku byly budovány už od r. 1933
 
Úsek Komárno ("KO")

1 - 5

       
Objekty tohoto úseku 2, 5 byly zrušeny
 
 
Zdroj: Stehlík E. a kolektiv: Lexikon TO československého opevnění z let 1935-38
          Ráboň M.- Svoboda T. a kolektiv: Československá zeď
          Trojan E: Betonová hranice I - III