Setkání muzeí "Mladkov 2006"

 
Pořadatel: Sdužení muzeí Náchod prostřednictvím KVH Vrch Adam, ForteG, KVH V Zátiší.
Termím: 29.-30.4.2006
Místo:
terén - Mladkov, České Petrovice - úsek K 31-53b
večerní sezení - Mladkov sál OÚ
Ubytování:
dle počtu turistická ubytovna Mladkov (přímo v místě sezení) cca 43 míst
další turistická chata na Adamu cca 26 míst
další dle potřeby nutno zajistit
Stravování:
večer přímo v místě dle stálého jídelního lístku(počet účastníků budu avizovat personálu)
druhý den možnost objednání snídaně
V terénu vlastní zásoby.
Doprava do výchozího místa autobusem. Úhrada - model Stachl.
Program bude bohatý. Je v úmyslu navštívit uzavřené objekty K 31,32,35,36,37,38,46.
Na večer prosím zájemce o prezentaci(téma, čas, potřebnou techniku a pod.)
Na téma program bych chtěl uvést, že si vyhrazuji některá opatření, jež nebudu specifikovat a v některých případech ani komentovat.
Chtěl bych požádat všechny kolegy o jistý druh disciplíny a hlavně pochopení pro některé požadavky. Není to v žádném případě, resp. nebude to na újmu věci.
Prosím o pokud možno urychlené přihlášky se specifikací požadavku nebo potřeby dle výše uvedeného, příp. dalších. Nerad bych prožíval pocity Pavla Holzknechta před loňským srazem.
Nejzazší termín přihlášek 15.3.2006.
Upozornění!
1) V přihlášce Jméno, Příjmení, číslo osobního dokladu (OP, příp. pas)
2) Nepřihlášení se v žádném případě nezúčastní akcí druhého dne!
Kontakt:
Pavel Minář
tel. 465614909
mob. 603177364
mail Rozhledna@seznam.cz

Pavel Minář K-S 37