Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP)

organizace a velitelé oddělení
 
ředitel opevňovacích prací: div. gen. Karel Husárek
 
I. oddělení - taktické
   přednosta: plk. gšt. Hynek Štěpánský
   skupina: 1. takticko-studijní:   mjr. gšt. Karel Lukas
                2. organizační:          mjr. gšt. František Podroužek
                3. pěchotní: plk. pěch. Jaroslav Malec
                4. dělostřelecká: plk. gšt. Bruno Sklenovský
                5. zpravodajská: pplk. pěch. František Hieke
                6. právní: mjr. just. JUDr. Jan Hrdlička
                7. intendanční: škpt. int. Václav Tichý
                8. osobní: škpt. konc. Jan Kárl
   
II. oddělení - technické
   přednosta: brig. gen. ing. Karel Štěpánek
   pobočník: mjr. žen. Hugo Svoboda
 
   IIa skupina studijní a konstruktivní
      přednosta: brig. gen. ing. Jan Čermák
      pobočník: škpt. konc. Eduard Březina
      podskupina: 1. konstrukční: pplk. žen. Josef Kučera
                        2. pancéřová: škpt. žen. ing. Rudolf Tomiška
                        3. ventilační: mjr. žen. Václav Donát
                        4. strojní: pplk. žen. ing. Karel Boháč
                        5. dopravní: mjr. žen. Miroslav Kašpar
                        6. spojovací: pplk. tel. Alois Weyszer
                        7. tvrze: kpt. žen. ing. Alois Staňa
   
   IIb skupina stavebně - administrativní
      přednosta:  plk. stav. ing. Josef Hubálek
      pobočník: škpt. konc. Jaroslav Beneš
      podskupina: 1. stavební: pplk. stav. ing. Alexander Stolle
                        2. rozpočtová: škpt. stav. Karel Šimonek
                        3. materiální: pplk. stav. ing. Vladimír Rozmara
                        4. vnitřního zařízení: mjr. stav. František Kašík
                        5. strojní: kpt. stav. ing. Robert Křivan
                        6. elektrotechnická: kpt. stav. ing. Bohumil Bohun
                        7. zeměměřičská: škpt. stav. ing. Jaroslav Payer
                        8. rýsovny: mjr. stav. ing. Josef Němec
                        9. technicko-administrativní: škpt. stav. Karel Jeřábek
 
Pomocná kancelář
   vedoucí: npor. kanc. Josef Jaška
   protokol: šrtm. kanc. Josef Peterka
   podatelna a výpravna: por. kanc. Vojtěch Stránský
   spisovna: por. kanc. Josef janoušek