Protitankový příkop, pohled od K-S 38 k K-S 37  10.9.2004