Protitankový příkop, pohled od K-S 29 k K-S 30  11.9.2004