Pásmo protipěchotních a protitankových překážek   1938