Překážky

 

Překážky byly velmi důležitou součástí pevnostní linie. Byly lehké (protipěchotní) a těžké (protitankové), které měly zadržet nepřítele nejen při útoku z hlavního směru, ale i při napadení objektu z týlu. Tvořily souvislá pásma mezi objekty, tzv. intervalové překážky. Obvodové překážky obklopovaly každý jednotlivý objekt jak těžkého tak i lehkého opevnění. Vždy se důsledně dbalo na to, aby byla překážka postřelovaná, jen tak mohla nepřítele zastavit.

 

Zdroj: Ráboň M., Svoboda T.- Československá zeď
          Trojan E - Betonová hranice I - III
 
 
Pro představu několik fotografií jak překážky vypadaly v r. 1938