Protitankový příkop u R-S 64, pohled směrem k R-S 65  7.10.2005