Protitankový příkop poblíž objektu R-S 63, pohled k R-S 64  7.10.2005