Betonový práh, pohled od K-Am-S 41 ke K-S 46  10.9.2004