Nouzové postavení polního dělostřelectva - náhrada houfnic K-Am-S 45, nachází se mezi LO 2.sledu A/č.235 a A/č.236  11.9.2004