N-S 70b  V místě kde byla původně střílna "M" vybudovány plynotěsné dveře,
vpravo možná původní maskovací nátěr 
3.8.2005