N-S 70a  Ve zvonových šachtách zabetonovány jakési roury k sání nebo výfuku
3.8.2005