N-S 61  Střílny zbraní levého křídla, vlevo nahoře střílna pro lehký kulomet,
vpravo pro kulometné dvojče a v diamantovém příkopu střílna pro minomet 
5.8.2005