Kabelové objekty

 
   
       
  Kabelové objekty úseku
"K - východ"
 Kabelové objekty úseku
"K - západ"
 
   
 

 "Bez spojení není velení"
Pevnostní telefonní síť byla vedena rovnoběžně s linií opevnění. Skládá se z telefonních příček, spojovacích os a ústředen - kabelové komory a kabelové studny. První příčka pevnostní telefonní sítě vede ve vzdálenosti 0,5 a 2,5 km od linie těžkého opevnění, druhá příčka podle terénních možností ve vzdálenosti 2,5 až 5 km. Obě příčky byly navzájem propojeny po 5 až 6 km spojovacími osami. Na příčkách, osách a uzlech byly budovány železobetonové stavby - kabelové komory a studny, v nichž byly kabely propojovány. Na první telefonní příčku byly napojeny pěchotní sruby, tvrze, některé důležité objekty lehkého opevnění a polní pozorovatelny. Kabely měli 16 až 200 pramenů, papírovou izolaci, chránící olověný plášť a obal z ocelového plechu. V nejvíce ohrožených prvních 300 metrech od objektů byl kabel ukládán do hloubky 3 až 3.5 metrů. Dále pak už byl kabel ukládán v hloubce 2 m pod povrchem. Do kabelových objektů bylo možné v případě potřeby připojit polní telefon.
Kabelové komory a studny byly stavěny stejně jako vlastní objekty opevnění podle nejpřísnějších norem. Stavěli se tři druhy těchto objektů. Větší varianty typ "A" a "B" jsou nazývány kabelové komory, menší typ "C" kabelové studny. Typ "A" byl konstruován pro umístění ve svahu, má vstup z boku, chráněn 30 mm pancéřovými dveřmi.
Typ "B" byl budován v rovném terénu. Má půdorys tvaru "L" - vstupní chodbička a kabelová místnost, do které se vstupovalo dvoukřídlými plechovými dveřmi. V kabelové místnosti byly umístěny kabelové závěry a svorkovnice. Toto vnitřní  zařízení dodávala firma "Mikrofona"(MK) bratři Knotkové, Praha. Do kabelové komory "B" se vstupuje šachtou ve stropě, která byla uzavřena ocelolitinovým poklopem, který dodávala firma "Bächer", Bächer Rudolf, Roudnice n. L. Poklop se uzamykal specielním kódovým klíčem, vyvinutým firmou "Tresoria", Jinonice u Prahy.
U tohoto typu kabelových komor ještě existují speciální modifikace pro dělostřelecké tvrze - kabelový objekt je pažnicí propojen s podzemím tvrze a nebo byl kabelový objekt stavebně spojený s nouzovým východem tvrze.
Kabelové studny typ "C" neměly vstupní chodbičku, vstupní poklop ústil přímo do kabelové místnosti se svorkovnicemi - přepínači.
Objekty byly zapuštěny do okolního terénu, obrovnány kamennou rovnaninou a pečlivě maskovány.  Komory a studny byly očíslovány a v jejich označení byl systém, který usnadňoval orientaci v terénu.

 
 
Zdroj: Kolektiv autorů: Fortsborník 4/5