Kabelové objekty úseku "K - západ"
 
   
  I. příčka II. příčka Propojovací příčky  
 

Stavba telefonní kabelové sítě
Na kabelové objekty úseku "K - západ" byly napojeny objekty těžkého opevnění K-S 46 - K-S 53b a R-S 54 - R-S 91. Dozor prováděl do 18.8.1938 por. pěch. Zdeněk Matulík, poté dozor prováděl por. děl. Josef Hübel
I. podúsek
Zadán společně firmě "Ing. V. Střebský", Plzeň, objekty K-S 46 - K-S 53b, s počtem 3 kabelových komor a 6 kabelových studen a firmě "Dr. ing. Hráský & ing. Jenč", Mladá Boleslav, objekty R-S 54 - R-S 63, s celkovým počtem 2 kabelových komor a 25 kabelových studen, dále přípojka do žambereckých kasáren, na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 41.185/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 23.11.1937. Zadávací částka činila 5,557.061.
48 Kč.
První pracovní den firmy "Ing. V. Střebský" byl 29.3.1938 a firmy "Dr. ing. Hráský & ing. Jenč" 31.3.1938
II. podúsek
Zadán firmě "Ing. J. Hons, podnikatelství staveb", Praha XII, objekty R-S 64 - R-S 91, tvrz Hanička, s počtem 11 kabelových komor a 41 kabelových studen, na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 41.185/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 23.11.1937. Zadávací částka činila 8,212.576.
20 Kč.
První pracovní den byl 4.4.1938

Dodávka a montáž kabelů
Dozor prováděl por. tel. Josef Převrátil
I. podúsek
Objekty těžkého opevnění K-S 46 - R-S 81
"Kablo - Kladno", a. s. Praha I na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 46.375/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 18.1.1938
Jednalo se o zařízení pro 14 kabelových komor a 63 kabelových studní, zadávací částka činila 2,645.151.
19
II. podúsek
Objekty těžkého opevnění R-S 82 - R-S 91
"Továrna na káble", a.s. Bratislava - Kolín na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 46.375/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 18.1.1938
Jednalo se o zařízení pro 2 kabelové komory a 9 kabelových studen, zadávací částka činila 468.183.
30
III. podúsek
Tvrz Hanička
"Křižík - Chaudoir",
a. s. Praha I na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 46.375/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 18.1.1938

Stavební práce pro vedení kabelů do podzemí tvrzí
Stavební firma, která budovala tvrz, stavěla kabelové objekty spojené s podzemím tvrze pažnicí. Třetí objekt na tyto "tvrzové" přímo napojený, stavěla firma, která pracovala na kabelových objektech v daném úseku. U tvrze Hanička by se tedy jednalo o 3 kabelové komory spojené s podzemím tvrze pažnicí stavěné firmou "Ing. Bedřich Hlava", Praha II. Dvě ústily do podzemí tvrze v hlavní galerii a jedna v odvodňovací štole.