Kabelové objekty úseku "K - východ"
 
   
  I. příčka II. příčka Propojovací příčky  
 

Stavba telefonní kabelové sítě
Na kabelové objekty úseku "K - východ" byly napojeny objekty těžkého opevnění K-S 2 - K-S 45
Stavba kabelových objektů v tomto úseku byla zadána firmě "Ing. Alfons Jurnečka" z Moravské Ostravy za celkovou částku 12,640.963,
75 Kč na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 38.338/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 13.10.1937.  Dohled nad stavbou, kterou firma zahájila 10.11.1937, prováděl por. stav. Jaroslav Temín. Lhůta dokončení prací byla stanovena na 200 pracovních dní. Dle archivních materiálů se jednalo o stavbu 109 kabelových objektů. Do tohoto počtu nejsou započítány "tvrzové" kabelové komory - spojené pažnicí s podzemím tvrze.

Dodávka a montáž kabelů

Dozor prováděl por. tel. Jan Vávra
I. podúsek
 Objekty těžkého opevnění K-S 2 - K-S 9, tvrz Hůrka
 "Kablo - Kladno", a.s. Praha I, na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 28.552/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 21.7.1937 
 Jednalo se o zařízení pro 10 kabelových komor a 34 kabelových studen + 4 "tvrzové" kabelové komory tvrze Hůrka.
 
První pracovní den byl 7.5.1938
II. podúsek
 Objekty těžkého opevnění K-S 14 - K-S 20, tvrz Bouda
 "Továrna na káble", a.s. Bratislava - Kolín, na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 28.552/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 21.7.1937
 Jednalo se o zařízení pro 5 kabelových komor a 22 kabelových studen + 2 "tvrzové" kabelové komory tvrze Bouda.
 
První pracovní den byl 3.6.1938
III. podúsek
 Objekty těžkého opevnění K-S 25 - K-S 38, tvrz Adam
 "Křížík - Chaudoir", a.s. Praha I, na základě zadávacího výnosu MNO č. j. 28.552/ Taj. hl. št. ŘOP 1937 z 21.7.1937
 Jednalo se o zařízení 14 kabelových komor a 32 kabelových studen.
 První pracovní den byl 7.5.1938

Stavební práce pro vedení kabelů do podzemí tvrzí
Stavební firma, která budovala tvrz, stavěla kabelové objekty spojené s podzemím tvrze pažnicí. Třetí objekt na tyto "tvrzové" přímo napojený, stavěla firma, která pracovala na kabelových objektech v daném úseku. U tvrze Hůrka by se tedy jednalo o 4 kabelové komory (nejsou započítány do celkového počtu 109 kabelových objektů) spojené s podzemím tvrze pažnicí stavěné firmou „Dr. Ing. Karel Skorkovský“ (dle zadávacího výnosu MNO č.j. 6729 taj. hl. št. ŘOP 1938 ze dne 29. dubna 1938). Jedna z těchto kabelových komor je stavebně upravena na nouzový východ tvrze. U tvrze Bouda by se jednalo o 2 kabelové komory (nejsou započítány do celkového počtu 109 kabelových objektů) spojené s podzemím tvrze pažnicí stavěné firmou „Ing. Zdenko Kruliš“.
Tvrz Adam je výjimkou, jelikož se zde nenacházejí klasické "tvrzové" kabelové objekty napojené na podzemí tvrze pažnicí