Protitankový příkop od K-S 37 k K-S 38, v levé části napojení prahu   28.10.2004