Protitankový příkop od K-S 36 k K-S 35   28.10.2004