Protitankový příkop, pohled od K-S 30 k K-S 2 v pravé části napojení betonového prahu   11.9.2004