Tvrz Skutina

 

Dělostřelecká tvrz Skutina se nachází v severní části Orlických hor mezi obcemi Sedloňov a Olešnice v Orlických horách v okolí kóty 736 Skutina. Tvrz je jednou z pěti rozestavěných tvrzí československého opevnění.
Tvrz se měla skládat z 6 navzájem propojených objektů ovšem do konce září 1938 se podařilo vybudovat pouze dva objekty a to pěchotní sruby N-Sk-S 48 a N-Sk-S 49. V místech kde měly být vybudovány ostatní objekty tvrze - vchodový objekt N-Sk-S 52a, dělostřelecká otočná věž N-Sk-S 50, minometný srub N-Sk-S 51 a dělostřelecký srub N-Sk-S 52, byly pouze vyhloubeny šachty a částečně vyraženy podzemní chodby galerie. Dále pro potřebu stavebních prací byly vyhloubeny i 4 pracovní šachty.
Stavba tvrze byla 18.listopadu 1937 zadána výnosem MNO čj. 41.786/Taj.hl.št.ŘOP 1937 stavební firmě "Dr. Ing. Karel Skorkovský", Praha XII. Zadávací částka činila 31,843.990,40 Kč, do konce září 1938 bylo prostavěno zhruba 10 mil. Kč.
Tvrz spadala pod stavební podúsek 5./V.-Skutina, stavbu řídilo ŽSV V.-Náchod. Výstavba byla zahájena 14.12.1937 a stavebním dozorem byl pověřen npor. žen. ing. Václav Mudra.
Po dokončení měl tvrz obsadit V. prapor 18. hraničářského pluku. Osádku mělo tvořit celkem 484 mužů (31 důstojníků, 10 rotmistrů a 443 můžů).
V současné době se v objektu N-Sk-S 48 nachází muzeum spravované Klubem přátel tvrze Skutina. Více informací ohledně provozu muzea najdete zde

 
Zdroj: Eduard Stehlík - Lexikon tvrzí
 
 

N-Sk-S 48 "U stodol"

 
       
       
       
   
       

N-Sk-S 49 "Pod lesem"

 
       
       
   
       

N-Sk-S 50 "Na kótě"

 
 
       

N-Sk-S 51 "Na mezi"

 
   
       

N-Sk-S 52 "Bažina"

 
   
       

N-Sk-S 52a "V lese"

 
       
     
       

Pracovní šachta P-1

  
   
       

Pracovní šachta P-2

 
   
       

Pracovní šachta P-3

 
   
         

Pracovní šachta P-4

 
   
         

Zpět na Tvrze