Tvrz Ho(ů)rka ( Výšina )

 

Dělostřelecká tvrz Ho(ů)rka je postavena v okolí kóty Výšina  666 m.n.m., 1,5 km severovýchodně od města Králíky.
Sestavu tvrze tvoří vchodový objekt K-Bg-S 12a, dva pěchotní sruby K-Bg-S 10 a 13, jeden dělostřelecký srub K-Bg-S 11 a jedna dělostřelecká věž K-Bg-S 12. K tvrzi byla ještě přiřazena dělostřelecká pozorovatelna K-Bg-S 12b, která ovšem nebyla napojena na podzemní galerii tvrze. Tato pozorovatelna se nachází na kótě „Veselka“ 718 m.n.m. a od tvrze je vzdálena zhruba 700 m jižním směrem.
Tvrz spolu s izolovanou dělostřeleckou pozorovatelnou K-S12b patřila pod stavební podúsek 2./III. – Berghöhe. Stavbu prováděla pražská firma „Dr. Ing. Karel Skorkovský“. Z důvodu nedořešeného projektu byla firmě 16.července 1936 přidělena pouze část stavby tvrze a to objekty K-Bg-S 10, 11,12a,12b a 13. Objekt K-Bg-S 12 byl zadán až po dořešení projektu 14. července 1936 společně s kabelovými komorami B s propojením do podzemí tvrze. Jedna z kabelových komor atypicky tvořila zároveň nouzový výlez.
Výstavba byla zahájena 5. srpna 1936. Stavební dozor vykonával mjr. Stav. Ing. Rudolf Hušárek. 6. září byl vystřídán škpt. Žen. Ing. Leopoldem Krejčím, který tuto funkci vykonával až do 25. září 1938.
Co se osádky týče, byl tvrz přiřazena pod V./ 6. hraničářský prapor. Velitelem tvze byl určen pplk. Pěch. Ervín Maršálek a osádku v době válečného stavu tvořilo 424 mužů.
Od 19. 8. 2008 tvrz zpřístupněna veřejnosti! více>>
 

Zdroj: Jiří Novák - Opevnění na Králicku - Dělostřelecká tvrz Hůrka
 
 

K-Bg-S 10 "U boží muky"

       
       
 
  

K-Bg-S 11 "Na svahu"

 
       
     
 

K-Bg-S 12 "Na kótě"

 
 
       

K-Bg-S 12a "U rybníčku"

 

 
       

K-Bg-S 13 "U lomu"

 

 

       

Podzemí tvrze

 
       
   
 
Další fotografie interiéru tvrze najdete zde

Zpět na Tvrze