Tvrz Hanička

 

Dělostřelecká tvrz Hanička se nachází nedaleko stejnojmenné horské usedlosti v Orlických horách. Tato tvrz je jedna z pěti stavebně dokončených. Tvoří ji celkem 6 objektů navzájem propojených podzemními chodbami, vchodový objekt R-H-S 79a, tři pěchotní sruby R-H-S 76, R-H-S 77, R-H-S 80, dělostřelecká otočná věž R-H-S 78, dělostřelecký srub R-H-S 79.
Ještě před vlastní výstavbou tvrze byla pardubickou firmou "Ing. Karel Petráň" 22. července 1936 zahájena výstavba komunikace od hlavní silnice v Horní Rokytnici v Orlických horách k plánovanému vchodovému objektu.
Výstavba tvrze Hanička byla zahájena pražskou stavební firmou "Ing. Bedřich Hlava", Praha II 14. září 1936. Firmě byla nejprve zadána část tvrze (R-H-S 76, R-H-S 77, R-H-S 80, R-H-S 79 a R-H-S 79a). Po dořešení stavebního projektu R-H-S 78 byl stavební firmě v červenci 1937 zadán i tento objekt. Tvrz Hanička patřila společně s přilehlými izolovanými objekty R-S 75 a R-S 81 pod stavební podúsek 10/III - Hanička. Po dodatečném vzniku nového Ženijního skupinového velitelství X se sídlem v Rokytnici v Orlických horách, byl podúsek přečíslován na 3/X - Hanička. Dozorem nad stavbou tohoto podúseku byl určen mjr. stav. ing. Rudolf Hušák a stavbyvedoucí npor. stav. ing. Karel Beran. Hrubá stavba tvrze měla být dokončena do 24 měsíců v celkové hodnotě 22 571 403, 23 tehdejších Korun českých.
11. dubna 1938 byla dodatečně firmě "Ing. Bedřich Hlava" zadána výstavba tří kabelových objektů B-4923, B-4924 a B-5022 s propojením do podzemí tvrze. 
Osádku tvrze tvořilo 426 mužů VII/19. hraničářského praporu. Velitelem tvrze byl určen mjr. pěch. Jaroslav Mikuláš Novák. Osádka byla v době míru ubytována v kasárnách v Rokytnici v Orlických horách, které byly vybudovány v rámci výstavby opevnění.
Na této tvrzi se kromě sedmi, dochovaly všechny panceřové zvony na objektech.
V rámci akce "Kahan" se v roce 1981 začalo s přestavbou tvrze na protiatomový kryt a pracoviště obranných složek státu v případě válečného stavu.
V roce 1995 byla tvrz po 20 letech opět předána městu Rokytnice v Orlických horách, které zde opět provozuje muzeum pro veřejnost.
Kontakt: www.hanicka.cz

 
Zdroj: Jiří Novák - Dělostřelcká tvrz Hanička
 
 

R-H-S 76 "U lomu"

       
       
     
       

R-H-S 77 "U pozorovatelny"

 
       
   
       

R-H-S 78 "Na pasece"

 
       
   
       

R-H-S 79 "Na mýtině"

 
       
 
       

R-H-S 79a "U silnice"

 
 

R-H-S 80 "U potůčku"

 
       

Zpět na Tvrze