Tvrz Adam

 

Dělostřelecká tvrz Adam je vybudována kolem kóty Adam 765 m.n.m. nad obcí Mladkov. Tvrz měla být složena z osmi objektů - vchodový objekt K-Am-S 43a, dělostřelecké sruby K-Am-S 43 a K-Am-S 45, dělostřelecká věž K-Am-S 42, minometná věž K-Am-S 44 a tři pěchotní sruby K-Am-S 39, K-Am-S 40, K-Am-S 41.
Pražské stavební firmě „Dr. ing. Kapsa a Miller“ byly 16. července 1936 přiděleny ke stavbě pouze objekty K-Am-S 39, 40, 41, 43, 43a a 45. V tuto dobu byla zadána i stavba přístupové cesty ke vchodovému objektu z obce Vitanov. Tuto cestu stavěla žamberecká firma „František Havlíček“.
Po dokončení stavebního projektu dělostřelecké věže K-Am-S 42, byl i tento objekt 14. července 1937 zadán stavební firmě „Dr. ing. Kapsa a Miller“. Naopak minometná věž K-Am-S 44 se díky dohadům projektantů nepodařilo stavební firmě do září 1938 zadat. Stavba byla ukončena stejně jako na celém čs. opevnění v říjnu 1938 mnichovským diktátem.
Tvrz Adam patřila společně se samostatnými objekty K-S 37, K-S 38a K-S 46 ke stavebnímu podúseku 6./III ŽSV Králíky. Velitelem tohoto podúseku byl mjr. stav. Antonín Lajtkep, stavbyvedoucí npor. stav. ing. Karel Šafer, který byl však 5. prosince 1937 vystřídán por. děl. ing. Jaroslavem Krulišem. Stavba byla započata 10. srpna 1936.
Osádku tvořili muži VI. praporu 19. hraničářského pluku. V době válečného stavu to mělo být 611 mužů (34 důstojníků, 12 rotmistrů, 564 mužů). Velitel tvrze byl pplk. pěch. Antonín Kostrhún, velitelé osádky por. pěch. Otto Mejsnar a por. pěch. Jaroslav Prokeš. V době míru byla osádka, stejně jako osádka tvrze Bouda, ubytována v těchonínských kasárnách.
V současné době je tvrz využívána AČR.
 

Zdroj: Jiří Novák - Dělostřelecká tvrz Adam
 
 

K-Am-S 39 "Hodek"

 
       
       
     
       

K-Am-S 40 "U háječku"

  
       
 
       

K-Am-S 41 "Pod vrškem"

   
       
     
       

K-Am-S 42 "Trigonometr"

   
       
       

K-Am-S 43 "Veverka"

 
       
       
       
   
       

K-Am-43a "Na sekyře"

    
 
Tento objekt v současné době není vhodné publikovat!
 

K-Am-S 44 "Za větrem"

 

Nezadán - nepostaven

 

K-Am-S 45 "Jabůrek"

       
       
     
       

Pracovní šachta

   
 

Podzemí tvrze

 
       

Zpět na Tvrze