Místo kde bylo při stavbě tvrze Adam umístěno čerpadlo vody u Vitanovského potoka  6.4.2005